HỆ THỐNG ĐO MƯA TỰ ĐỘNG PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG LỤT BẢO TỈNH BÌNH PHƯỚC

Hệ thống 12 trạm đo mưa tự động xây dựng dựa trên hợp đồng số____/HDCCTLBP giữa Chi cục PCLBTKCN thuộc chi cục Thủy Lượi Tỉnh Bình Phước và công ty A-CHíp TP.HCM với sự giám sát kỹ thuật của Đài KTTV Tỉnh Bình Phước. Hệ thống bắt đầu thu thập dữ liệu vào tháng 5 năm 2017.

Một số hình ảnh lắp trạm


Trạm Xã Lộc Thành - Lộc Ninh

Trậm xã Lộc Khánh -Lộc Ninh

Trạm Xã Đăng Hà

Trạm xã Phú Sơn - Bù Đăng

Trạm xã Đồng Tâm - Đồng Phú

trạm xã Tân Phước - Đồng Phú

Trạm xã Tân Hòa - Đồng Phú

Trạm xã Đăk Nhau - Bù Đăng

Một trong 12 giấy kiếm định máy đo mưa của Trung Tâm Mạng Lưới KTTV Quốc Gia